ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

Posted by:

0

Add a Comment