ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถานวัดอุทิศยาราม บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

0

Add a Comment