เตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่

จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด  600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี

และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 042 – 207708

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
77 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ