Logo1

ติดต่อ-สอบถาม

ชื่อ:

E-mail:

หัวข้อเรื่อง:

ข้อความ:

 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
77 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 4133
เบอร์เทศบาลตำบลหนองไผ่
โทร.042 – 295 – 522
แฟกซ์.042 – 295 – 544