messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 309
เดือนนี้3,188
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)83,659
ทั้งหมด 280,000

play_arrow
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/z6vqqk


camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลหนองไผ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ร่วมจัดทำโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567[11 มิถุนายน 2567]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) ณ วัดศรีวัฒนาราม[31 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระชัย แสนแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 7 เป็นประธานในโครงการ นายสมพงษ์ พรมวิเศษ...[26 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี...[15 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ความสุขในการทำงาน (HAPPINESS AT WORK)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview320

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
โทร : 042-295522
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
โทร : 042-295522
บุคลากรภายใน
folder ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
โทร : 042-295522
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
โทร : 042-295522

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
collections สถานที่สำคัญ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่[30 กันยายน 2563]

ทางเข้าสู่จังหวัดอุดรธานี[29 กันยายน 2563]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่[28 กันยายน 2563]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/03/2567
28/03/2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สน.คท.
12/12/2566
15/12/2566
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กสว.
17/06/2567
17/06/2567
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กศ.
17/06/2567
17/06/2567
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
[รุ่นที่ 3]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ