messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
picture_as_pdf การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169

image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่ 25 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่...[25 เมษายน 2566]
วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองนาเจริญ[24 เมษายน 2566]
วันที่ 21 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของประชาน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 และบ้านหนองบัวทอง หมู่ที 10 ณ...[21 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลหนองไผ่ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านในการชี้แจงและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน (4 ภาพ)[26 เมษายน 2565]