เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
photo สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองนาตาล บ้านหนองตะไก้ หมูที่ 4 และหมู่ที่5 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองนาตาล บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองนาตาล บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๔และหมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้่าโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญไปประปาบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้่าโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญไปประปาบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
photo นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ร่วมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่นยืน ณ วัดศรีวัฒนาราม หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะไก้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
photo กำหนดเวลาภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ตารางการฝากเงิน กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจใจการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
61 - 80 (ทั้งหมด 206 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11