messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
งบแสดงฐานะการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
งบแสดงฐานะการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1