messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองไผ่
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองไผ่ Call Center 0 42295522 ต่อ 1 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต่อ 2 สำนักปลัด ต่อ 3 กองคลัง ต่อ 4 กองช่าง ต่อ 5 งานการศึกษาและสวัสดิการสังคม ต่อ 6 งานป้องกันฯ เบอร์แฟกซ์ 042-295544 งานป้องกันภัยฯ 042-219321