เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 170
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 081-842-2840
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 081-842-2840
นายวงเดือน สุภาพพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
นายวงเดือน สุภาพพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
นายเจริญ อินทรักษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
นายเจริญ อินทรักษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
นายอภิชาติ พันธุมาภรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายอภิชาติ พันธุมาภรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวิทยา ทุ่มศิลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายวิทยา ทุ่มศิลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร