เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยมี นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
ผู้โพส : admin