messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระชัย แสนแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 7 เป็นประธานในโครงการ นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะบริหาร สมาชิกสภา ฝ่ายปกครองตำบลหนองไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ และพี่น้องชาวตำบลหนองไผ่ร่วมโครการจำนวนมาก เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อให้ประชาชนแต่ละชุมชนมีความรักความสามัคคีกันในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชน ให้เห็นความสำคัญและรักบ้านเกิด เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและเด็ก เยาวชน ประชาชน มีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและรักบ้านเกิดของตนเองต่อไป
ผู้โพส : admin