messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 25 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองตะไก้ใต้ หมู่ที่ 12 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองตะไก้ใต้หมู่ที่ 12
ผู้โพส : admin