messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลหนองไผ่ ประจำปี 2566 เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผู้โพส : admin