ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ชื่อไฟล์ : sXGwNVNWed23930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้