ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

ชื่อไฟล์ : Y1Fla97Fri110609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : EEPKLs3Fri110615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้