ชื่อเรื่อง : รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด เทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ชื่อไฟล์ : a9Q6A15Tue20453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้