ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อไฟล์ : J5tCnomTue110543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้