ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง