ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง