ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย(เส้นถนนแยกเข้าไปเหรียญทองรีสอร์ท ถึงวิสุทธิการาม)บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง