ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-4341 อุดรธานี (รถขยะสีส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง