ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 5718 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง