ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ นมกล่อง จำนวน ๑๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง