ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (นมพาสเจอร์ไรส์ และนม ยูเอสทีช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง