ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนางปราณี อ่อนน้อม หน้าวัดศรีวัฒนารามไปสี่แยกบ้านนางนิวาส วงษาเวียน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง