messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
เทศบาลตำบลหนองไผ่ เปิดรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปี 2567 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00-15.00น. รับสมัครเด็ก 2 ขวบ เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 65 รับสมัครเด็ก 3 ขวบ เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 64 รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่นนท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะไก้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ติดต่อสอบถามได้ที่ งานการศึกษา เทศบาลตำบลหนองไผ่ โทร.042-295522 ต่อ 5 (ในวันและเวลาราชการ) grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลหนองไผ่
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม