messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
รายงานผลการพิจารณาคำวิจารณ์ร่างประกาศ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศเทศบาลตำบหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที 3 บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 55
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 65
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหนองตะไก้ ไปห้วยแสง นาพ่อสำราญ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 77
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกวัดป่าบ้านหนองบัวเงิน ไปสามแยกบ้านทอนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 79
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกวัดป่าบ้านหนองบัวเงิน ไปสามแยกบ้านทอนกลาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหนองตะไก้ ไปห้วยแสง นาพ่อสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 91
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อ รถน้ำอเนกประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก จากสายบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 ไปบ้านโนนทรายฟอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 242
1 - 20 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7