messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลหนองไผ่ เปิดรับสมัคร นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงวัยในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 26
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
ความสุขในการทำงาน (HAPPINESS AT WORK) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 44
เทศบาลตำบลหนองไผ่ เปิดรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปี 2567 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00-15.00น. รับสมัครเด็ก 2 ขวบ เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 65 รับสมัครเด็ก 3 ขวบ เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 64 รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่นนท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะไก้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ติดต่อสอบถามได้ที่ งานการศึกษา เทศบาลตำบลหนองไผ่ โทร.042-295522 ต่อ 5 (ในวันและเวลาราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 66
ขอเชิญประชาชนตำบลหนองไผ่ ผู้มีความสงค์ขอรับบริการด้านต่างๆ จากเทศบาลตำบลหนองไผ่ สามารถใช้บริการผ่านระบบ E-SERVICE ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองไผ่
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 71
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 66
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 68
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองไผ่ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 91
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชุมชน สัมผัสมนต์เสน่ห์ตำบลหนองไผ่ จุดเช็ดอินสามข้าวแฟคตอรี่ และแวะชมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชนของตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 46
ประกาศเทศบาลตำบหนองไผ่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 68
ข้อมูลนวัตกรรมภูมิและปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 78
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 235 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12