messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
collections สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่[30 กันยายน 2563]
ทางเข้าสู่จังหวัดอุดรธานี[29 กันยายน 2563]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่[28 กันยายน 2563]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะไก้[27 กันยายน 2563]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่นนท์[26 กันยายน 2563]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ[25 กันยายน 2563]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไค้[24 กันยายน 2563]
โรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพแม่นนท์[23 กันยายน 2563]
โรงเรียนบ้านหนองตะไค้[22 กันยายน 2563]
โรงเรียนแม่นนท์[21 กันยายน 2563]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)