เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
account_box กองช่าง
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีรศักดิ์ คำมี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายธีรศักดิ์ คำมี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายวรวุฒิ จันทะเลิศ
วิศวกรโยธา
นายวรวุฒิ จันทะเลิศ
วิศวกรโยธา
จ.ส.อ.เทพภักดี รวมธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.ส.อ.เทพภักดี รวมธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไชยกมล ตะรุวรรณ
นายช่างโยธา
นายไชยกมล ตะรุวรรณ
นายช่างโยธา
นายจิตติวัฒน์ ทองวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจิตติวัฒน์ ทองวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายโกศล ยศกุล
พนักงานขับรถเครนกระเช้าไฟฟ้า
นายโกศล ยศกุล
พนักงานขับรถเครนกระเช้าไฟฟ้า
นายอำนาจ บัวสอน
พนักงานขับรถยนต์
นายอำนาจ บัวสอน
พนักงานขับรถยนต์
นายสงัด ฤทธิสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายสงัด ฤทธิสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายณัฐกร คำสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายณัฐกร คำสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอภิชาติ วงษ์คำจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
นายอภิชาติ วงษ์คำจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
นายสุเทียบ จันทะพิทักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
นายสุเทียบ จันทะพิทักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร