messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 48
เดือนนี้3,188
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)83,659
ทั้งหมด 280,000

play_arrow
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/z6vqqk


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ณ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 และบ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี...[23 มีนาคม 2567]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่[22 มีนาคม 2567]
วันที่ 1 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่[1 มีนาคม 2567]
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ...[29 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview317
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview306

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
โทร : 042-295522
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
โทร : 042-295522
บุคลากรภายใน
folder ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
โทร : 042-295522
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
โทร : 042-295522

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
collections สถานที่สำคัญ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่[30 กันยายน 2563]

ทางเข้าสู่จังหวัดอุดรธานี[29 กันยายน 2563]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่[28 กันยายน 2563]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ