messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ณ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 และบ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี...[23 มีนาคม 2567]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่[22 มีนาคม 2567]
วันที่ 1 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่[1 มีนาคม 2567]
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ...[29 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่[23 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลหนองไผ่ เปิดรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปี 2567 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00-15.00น. รับสมัครเด็ก 2 ขวบ เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 65 รับสมัครเด็ก 3 ขวบ เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 63 - 16 พ.ค....[20 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลหนองไผ่ “ไผ่ทองเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21” ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระชัย แสนแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ เป็นประธานเปิดโครงการ นางสุธาทิภย์...[19 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองไผ่เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไผ่[12 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่จัดเวทีประชาคมตำบลหนองไผ่ เพื่อจัดทำ ทบทวนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไผ่[9 กุมภาพันธ์ 2567]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะไก้ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองไผ่ ซ้อมแผนอัคคีภัยให้เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เสริมสร้างพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา...[25 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 199 รายการ)