messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลหนองไผ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ร่วมจัดทำโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567[11 มิถุนายน 2567]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) ณ วัดศรีวัฒนาราม[31 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระชัย แสนแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 7 เป็นประธานในโครงการ นายสมพงษ์ พรมวิเศษ...[26 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี...[15 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ขอเชิญชวนร่วมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองไผ่ ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ชมขนวบแห่ และวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 จุดบั้งไฟถวายพระยาแถน ณ หนองหิน บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไป อำเภอเมืองอุดรธานี[13 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไผ่[8 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 24 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมือง และปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์...[2 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 23 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไผ่[23 เมษายน 2567]
วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลหนองไผ่ ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ...[11 เมษายน 2567]
วันที่ 2 เมษายน 2567 นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมคณะบริหารและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการส่งมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ SMART AMBULANCE โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่...[2 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 217 รายการ)