เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ นำโดย นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองตำบลหนองไผ่ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพระ อำเภอวังทอง... [19 มกราคม 2566]
วันที่ 5 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองไผ่ นำโดย นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ร่วมกับ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานราชการ พนักงานเทศบาล และชาวตำบลหนองไผ่... [5 มกราคม 2566]
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยมี นายสมพงษ์ พรมวิเศษ... [2 ธันวาคม 2565]
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ [17 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ นำโดย นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรี คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครอง และประชาชนตำบลหนองไผ่ ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ... [10 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จัดกิจกรรมโครงการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ (รพ.สต.แม่นนท์ ถึงหน้าเทศบาลตำบลหนองไผ่) [21 ตุลาคม 2565]
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครอง และประชาชนตำบลหนองไผ่ ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ... [12 ตุลาคม 2565]
โครงการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ (รพ.สต.หนองตะไก้) [23 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะของครัวเรือน [20 กันยายน 2565]
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9) ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 141 รายการ)