เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 186
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองไผ่ นำโดยนายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศบาลตำบลหนองไผ่ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ชาวตำบลหนองไผ่ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จัดโครงการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน ณ วัดทัศนียเขต 1 บ้านแม่นนท์ หมู่ที่ 2 ถึง วัดอุทิศยาราม... [24 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ [21 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองไผ่ นำโดยนายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศบาลตำบลหนองไผ่ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ชาวตำบลหนองไผ่ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จัดโครงการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน ณ ถนนจากปากทางบ้านหนองตะไก้ ถึง ทางรถไฟทางแยกไปศูนย์มรกต [17 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [22 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [20 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ [19 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นำโดย นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองฯ พนักงานเทศบาลและชาวตำบลหนองไผ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านเขตตำบลหนองไผ่ (ปากทางซอย 1 บ้านหนองไผ่ ถึงหน้าอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลหนองไผ่) [8 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะของครัวเรือน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่นนท์ [29 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 10 กันยายน 2564 นำโดย ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฝ่ายปกครอง และพนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ และชาวตำบลหนองไผ่ร่วมกันปรับภูมิทัศน์หน้าวัดป่าวิเวกวราราม(บ้านหนองตะไก้)ถึงแยกทางรถไฟ [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [8 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 108 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร