เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ (รพ.สต.หนองตะไก้) [23 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะของครัวเรือน [20 กันยายน 2565]
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9) ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมอาชีพเด็กระยะสั้น ณ โรงเรียนบ้านแม่นนท์ [15 กันยายน 2565]
โครงการทอดเทียนเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดทัศนียเขต บ้านแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี [9 กันยายน 2565]
วันที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ... [7 กันยายน 2565]
วันที่ 1 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการ มี นางศิรินภา วินทะไชย รองปลัดเทศบาล... [1 กันยายน 2565]
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ [22 สิงหาคม 2565]
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ทั้ง ๕ แห่ง ได้จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... [11 สิงหาคม 2565]
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายเจริญ อินทรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการ มี นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ปลัดเทศบาล... [9 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 134 รายการ)