เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่่ 23 มิถุนายน 2565 นำโดย นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานตำบลหนองไผ่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง... [23 มิถุนายน 2565]
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้กับราษฎร บ้านหนองนาเจริญ หมู่ 6 [22 มิถุนายน 2565]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชาคมท้องถิ่น ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 [25 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชาคมท้องถิ่น ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 [24 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชาคมท้องถิ่น ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 5 [23 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ [19 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 12 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ นำโดยนายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศบาลตำบลหนองไผ่ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ชาวตำบลหนองไผ่ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3... [30 เมษายน 2565]
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ ปรับภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ [15 กุมภาพันธ์ 2565]
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลหนองไผ่ได้รับแจ้งเเหตุเพลิงไหม้ทางเข้าบ้านหนองตะไก้ เทศบาลตำบลหนองไผ่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเทศบาลเมืองโนนสุง-น้ำคำ และสำนักงานพัฒนาภาค2... [7 กุมภาพันธ์ 2565]
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 [2 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 118 รายการ)