เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75
check_circle ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลประชากร
ประชากรตำบลหนองไผ่ มีประชากรทั้งหมด 8,886 คน ชาย 4,420 คน หญิง 4,466 คน จำนวนครัวเรือน 1,403 ครัวเรือน
เขตการปกครอง
ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ดังนี้ ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ 1 2 บ้านแม่นนท์ 2 3 บ้านหนองบัวเงิน 3 4 บ้านหนองตะไก้ 4 5 บ้านหนองตะไก้เหนือ 5 6 บ้านหนองนาเจริญ 6 7 บ้านหนองตะไก้น้อย 7 8 บ้านหนองหิน 8 9 บ้านทอนกลาง 9 10 บ้านหนองบัวทอง 10 11 บ้านนาทองคำ 11 12 บ้านหนองตะไก้ไต้ 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร