messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาล
โทร : 0827408292
นางศิรินภา วินทะไชย
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0938514915
ว่าที่ร้อยโท สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08500525575
นางสาวสุดารัตน์ สายสัญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-2962888
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0813802148
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 0828494187