เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file เทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่เรื่องประมวลจริยธรรมของราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่เรื่องประมวลจริยธรรมของราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.251-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1