messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
เทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่เรื่องประมวลจริยธรรมของราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่เรื่องประมวลจริยธรรมของราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.251-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1