messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
รายงานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 97
ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 92
ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 85
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 95
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560 | เปิดอ่าน : 103
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1