messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 106
รายงานรับ-จ่ายจริง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 102
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 187
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 209
รายงานรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 213
รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 211
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 217
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมในปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 182
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 200
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1