messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ของบุคคลากรเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1