messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
คำสั่งเทศบาลตำบหนองไผ่ เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
รายงานการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมพร้อม อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนังานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ.2564-2566)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานการประเมินผล โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงารการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2