เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 20 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1