messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 110
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 200
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 200
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 215
รายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้าง ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 206
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1