เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
check_circle การยื่นแบบชำระภาษี
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ระยะเวลาดังนี้ *ภาษีโรงเรือน-ที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี *ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ของทุกปี *ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือนมกราคม-เดือนเมษายน ของทุกปี *****เอกสารประกอบการยื่นแบบ****** ๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๓.ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา(ถ้ามี) ๔.หนังสือรับรองการจดทะเบียนร้านค้าหรือนิติบุคคล ๕.สัญญาเช่า(ถ้ามี) ๖.หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร