messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
account_box ผู้นำชุมชน
นายเล็ก สรวงศิริ
กำนันตำบลหหนองไผ่
นายบุญจันทร์ ประจงบัว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นายศรีเพ็ชร สารีโท
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นางสำลี วรรณุรักษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นายประยง จันทจร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
นายอรรถพล บุญศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายโชคชัย เจริญศิลป์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
นายคำอ้อย มหาไชย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นายสุนทร แสนมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นายสงบ เนื่องสม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
น.ส.ดัชนี บัวลูน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
นายอุดมทรัพย์ คำสามารถ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12