เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126
account_box ผู้นำชุมชน
นายเล็ก สรวงศิริ
กำนันตำบลหหนองไผ่
นายเล็ก สรวงศิริ
กำนันตำบลหหนองไผ่
นายบุญจันทร์ ประจงบัว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นายบุญจันทร์ ประจงบัว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นายศรีเพ็ชร สารีโท
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายศรีเพ็ชร สารีโท
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นางสำลี วรรณุรักษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นางสำลี วรรณุรักษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นายประยง จันทจร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
นายประยง จันทจร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
นายอรรถพล บุญศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายอรรถพล บุญศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายโชคชัย เจริญศิลป์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
นายโชคชัย เจริญศิลป์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
นายคำอ้อย มหาไชย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นายคำอ้อย มหาไชย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นายสุนทร แสนมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นายสุนทร แสนมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นายสงบ เนื่องสม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
นายสงบ เนื่องสม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
น.ส.ดัชนี บัวลูน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
น.ส.ดัชนี บัวลูน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
นายอุดมทรัพย์ คำสามารถ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
นายอุดมทรัพย์ คำสามารถ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร