เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เทศบาลตำบลหนองไผ่ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านในการชี้แจงและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน (4 ภาพ) [26 เมษายน 2565]
จัดการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน ในการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของเด็กและเยาวชน (3 ภาพ) [26 เมษายน 2565]
1 1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ)