messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนางมนตรี ทองโคตร ไปนานายวิจิตร ปัดชา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๒ ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนางมนตรี ทองโคตร ไปนานายวิจิตร ปัดชา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๒ ตารางเมตร (พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนางปราณี อ่อนน้อม หน้าวัดศรีวัฒนารามไปสี่แยกบ้านนางนิวาส วงษาเวียน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ จากหอพักนางรัศมี กิตติราช ไปบ้านนางวิจิตร นามมาตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน นข ๕๗๑๘ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลหนองไผ่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่นนท์ หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายคำพันธ์ ทบสน ไปนาพันโทเสถียร รวมธรรม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมารถตู้ เพื่อเข้ารับมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิงยางไนโตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๔ จากสี่แยกบ้านนางจำปา เสนานิคม ไปสี่แยกบ้านนายหัสดิน สิงหาทุม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางจำปี ดวงสำราญ ไปสี่แยกบ้านนายสี เรืองเดช ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๒ ตารางเมตร พร้อมพร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(รายละเอียด ตามประมาณการแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU (ห้องนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู จากบ้านนางเสาวภา ศิริสุวรรณ ไปบ้านนางวราภรณ์ ลุพรหมมา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูจากบ้านนางบุตร เรืองศรีจันทร์ ไปบ้านนางวาสนา พิมพ์ศรี บ้านแม่นนท์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตะไก้น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาค่าพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งมน,กรวยยางจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเครื่องสำรองไฟ โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองไผ่ ไผ่ทองเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน นข ๕๗๑๘ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน นข ๕๗๑๘ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงสนามและจัดเตรียมการพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองไผ่ ไผ่ทองเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองไผ่ ไผ่ทองเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาต่อสัญญาเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม (www.nongpai.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลและซื้อของรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองไผ่ ไผ่ทองเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลและซื้อของรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองไผ่ ไผ่ทองเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก,ใบตัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สารส้ม,คลอรีน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาถมดินและเกรดเกลี่ยบริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาถมดินและเกรดเกลี่ยบริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าสแตนเลส) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
1 - 50 (ทั้งหมด 434 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9