messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตะไก้ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๘ จากหน้าบ้าน จ.ส.อ.บุญธรรม ดีสวน ไปห้วยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๘ จากหน้าบ้าน จ.ส.อ.บุญธรรม ดีสวน ไปห้วยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหนองตะไก้ ไปห้วยแสง นาพ่อสำราญ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓ ไปฝายน้ำล้นห้วยสามพาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางวงเดือน ภูสีฤทธิ์ ไปฝายน้ำล้นห้วยสามพาด บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู บ้านหนองตะไก้ใต้ หมู่ที่ ๑๒ จากหน้าบ้านนางปราณี วงนาม ไปบ้านนายทา เศษแสงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างกำแพงขอบถนนที่ติดบริเวณห้วยสามพาด บ้านทอนกลาง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้าง๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ ขุนศึก บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๗ ๒. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะไก้น้อย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างเหมาจัดทำ ตกแต่ง ขบวนแห่บั้งไฟ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองไผ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบ ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (นมพาสเจอร์ไรส์ และนม ยูเอสทีช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนายสวาท มหาเสนา ไปสี่แยก บ้านนางสำราญ หมวดไธสง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อประมวล ธรรมสาร ไปบ้านนางอรัญญา มะลาด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อประมวล ธรรมสาร ไปบ้านนางอรัญญา มะลาด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตถนน คสล.รางวี บนท่อ คสล.เดิมจากบ้านนางมะไล อ้อมนอก ไปบ้าน นางสมัย ยศคำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู จากบ้านนายบุญสี บึงบุญยืน ไปบ้านนางศริกุล โพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบผลิตและส่งจ่ายประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหนองตะไก้ ไปห้วยแสง นาพ่อสำราญ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองไผ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกวัดป่าบ้านหนองบัวเงิน ไปสามแยกบ้านทอนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลหนองไผ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้านจำนวน ๒๒ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะไก้ใต้ หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางประนอม เขตมงคล ไปที่ดิน นายสิรภพ ชัยประทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๔ ซอยข้างศาลาประชาคมหมู่บ้านไปบ้านนางฉิราณี ทุมพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางทอง ไกยสวน ไปบ้านนางทัศนีย์ ผลาพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายน้อย วิโรจน์ ไปห้วยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางหนูภาพ ศรีสวรรค ไปบ้านนายพินิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สันติสุข สายบ้านนางคำสี เดชบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ พ.ค. ถึง ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๕ จำนวน ๓๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed จ้างโครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอดไฟ LED จำนวน ๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองตะไก้น้อย หมู่ที่ ๗ ซอยขุนศึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบหนองไผ่ เดือนมีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทองไปหน้าบ้านนายล้วน เนื่องสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 218
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้า บ้านแม่นนท์ หมู่ที่ ๒ สายจากหน้าศาลาย่านมเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางดัชนี บัวลูน ไปบ้านนางโสภา เลิศชนบทบ้านนาทองคำ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้หมู่ 4 และ บ้านหนองตะไก้ใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อ รถน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก จากสาย บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ ๖ ไปบ้านโนนทรายฟอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed จ้างจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้านจำนวน ๙ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ประจำเดือน ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
1 - 44 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1