เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบหนองไผ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยประชุมสมัยสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
photo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
photo ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
photo ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
photo ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
photo ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
photo รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวเรื่อง ร้องทุกข์เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลหนองไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
161 - 180 (ทั้งหมด 199 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10